Diskbänkar

Våra portabla diskbänkar är lätta att transportera, installera och avetablera. Med en diskbänk blir arbetet i det tillfälliga köket fräscht och hygieniskt. Dessutom förser den köket med varmvatten som enligt lag är ett krav vid matservering under evenemang.

Diskbänken ansluts till befintligt vattennät och avloppet leds till tunna, tank eller brunn.

Specifikation
  • Höjd: 90cm
  • Bredd: 100cm
  • Djup: 60cm
  • Elanslutning
  • Vattenanslutning: Till nät
  • Avlopp: Tunna, tank el brunn